+

 

 

 

 

     

     BLISKO KLIENTA I NATURY

    

ostatnia aktualizacja   2019-03-15


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

BIP strona podmiotowa

 

 

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
.
w Dęblinie. 

 

 

 Masz pytanie do Prezesa? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do siedziby MZGK sp. z o.o..
 Nie musisz nawet ruszać się z domu. Prezes Zarządu mgr inż. Alicja Zwierzchowska będzie raz w tygodniu, za pośrednictwem naszej witryny odpowiadała na Państwa pytania.

Zapytaj Prezesa!

Odpowiedzi


************************* JAKOŚĆ  I  TWARDOŚĆ  WODY  W  DĘBLINIE *************************


AKTUALNOŚCI


ZASADY ZABEZPIECZENIA INSTALACJI PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR


Ogłoszenie                                                                                                  18.01.2019 r.

 

MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, informuje mieszkańców, iż ze względu na prowadzone prace na sieci wodociągowej na terenach PKP, Spółka wdraża chlorowanie sieci wodociągowej z UW Jagiellońska z dniem 18.01.2019 r. do odwołania. Za niedogodności przepraszamy.


Przetarg                                                                                                      11.01.2019 r.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ul. Spacerowa na działce o nr ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.

 

Ogłoszenie o przetargu                       Załącznik nr 1 - Opinia prawna                       Załącznik nr 2 - Mapa


Petycja                                                                                                        28.11.2018 r.

 

Petycja z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

   

     Petycja z dnia 15 listopada 2018 r.


Przetarg                                                                                                       21.11.2018 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalnego (śmieciarka bezpylna) do zbierania i transportu odpadów komunalnych

 

                            Ogłoszenie o zamówieniu                             SIWZ + załaczniki  

                 

      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.11.18 r.

     

      Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ + zmiana terminu składania ofert - 27.11.18 r.     

 

      SIWZ + załączniki po zmianach - 27.11.18 r.                  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 29.11.18 r.     

 

      Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018 r.             

 

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.12.2018 r.  


Przetarg                                                                                                       22.10.2018 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na  Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

 

      Ogłoszenie o zamówieniu                SIWZ + załaczniki                 Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018 r.

 

       Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2018 r.                                 Pytania i odpowiedzi z dnia 28.11.2018 r.  

 

       Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  z dn. 05.12.2018 r.

 

       Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 05.12.2018 r.

 

       SIWZ + załączniki po zmianach z dnia 05.12.2018 r.

 

       Identyfikator postępowania, Klucz publiczny

 

       Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.01.2019  r. 

 

       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2019 r.  

 


Przetarg                                                                                                       04.09.2018 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalnego (śmieciarka bezpylna) do zbierania i transportu odpadów komunalnych

 

      Ogłoszenie o zamówieniu                SIWZ + załaczniki           Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 07.09.18r.

     

      Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ + zmiana terminu składania ofert - 07.09.18r.     

 

      SIWZ + załączniki po zmianach - 07.09.18r.                            Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 12.09.2018r.

 

      Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 14.09.18r.                Załaczniki po zmianach z dn. 14.09.2018 r.

 

      Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2018r.             

 

      Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 08.10.2018r.


Zapytanie ofertowe                                                                                   03.09.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na sukcesywną dostawę wodomierzy.   Druki do pobrania:

                   Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3   

                                             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe                                                                                   27.08.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych.   Druki do pobrania:

     Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3                   Załącznik 4  

               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przewody kominowe  

               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - instalacje gazowe    


Zapytanie ofertowe                                                                                   24.08.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na pięcioletni przegląd budowlany z elementami przeglądu rocznego.   Druki do pobrania:

   Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                  Pytanie i odpowiedź z dn. 29.08.2018 r.

 

          Pytanie i odpowiedź z dn. 29.08.2018 r.                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  


Zapytanie ofertowe                                                                                   13.06.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie renowacji wnętrza betonowej pompowni ścieków w Dęblinie przy ul. Podwale oraz renowacji wnętrza betonowej komory zasuwy nożowej wraz z konserwacją zasuwy.   Druki do pobrania:

               Ogłoszenie                  Załączniki                  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  


Zapytanie ofertowe                                                                                   28.05.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych.   Druki do pobrania:

    Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3                   Załącznik 4    

 

        Pytanie i odpowiedź z dn. 30.05.2018 r.                        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


WPROWADZAMY RODO                                                                          25.05.2018 r.

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DĘBLINIE    ...więcej 


UWAGA FAŁSZYWY INKASENT                                                             25.05.2018 r.

 

Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory - legitymacje opatrzone zdjęciem i logo Spółki, imienne upoważnienia wystawione przez Prezesa Zarządu, ponadto ubrani są w ubrania robocze opatrzone znakiem firmowym Spółki.   ...więcej 


Ogłoszenie                                                                                                  24.05.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę  MZGK Sp. z o.o. – ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Dęblin, która będzie obowiązywać przez okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r. 

 

                        TREŚĆ OGŁOSZONEJ DECYZJI                                 UZUPEŁNIENIE DECYZJI
 

                             Sprawdź jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców się znajdujesz


Ogłoszenie                                                                                                  10.05.2018 r.

 

W związku ze zmianą przepisów dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wejściem w życie nowych taryf (przewidywany termin to 01.06.2018r.), nie będą już wystawiane faktury zaliczkowe dla osób, dla których odczyty wodomierzy dokonywane są raz na trzy miesiące. ...więcej         zał.1


Zapytanie ofertowe                                                                                   10.05.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.   Druki do pobrania:

                    Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3


Zapytanie ofertowe                                                                                   27.04.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych.   Druki do pobrania:

                    Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3


Zapytanie ofertowe                                                                                   16.04.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę wody mineralnej dla pracowników Spółki.   Druki do pobrania:

                                        Ogłoszenie                                 Załączniki


Przetarg                                                                                                       12.04.2018 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Zakup paliw płynnych na potrzeby MZGK Sp. z o.o.

 

        Ogłoszenie o zamówieniu           SIWZ + załaczniki               Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

 

          Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach                            Informacja o zmianie SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

 

         SIWZ po zmianach z dnia 17.04.2018 r.                                           Informacja z otwarcia ofert

 

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg                                                                                                       29.03.2018 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Zakup paliw płynnych na potrzeby MZGK Sp. z o.o.

 

     Ogłoszenie o zamówieniu               SIWZ + załaczniki                Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.04.2018 r.

 

          Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach                        Informacja o zmianie SIWZ z dnia 05.04.2018 r.

          SIWZ po zmianach z dnia 05.04.2018 r.                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.04.2018 r. 

 

                                    Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.04.2018 r.


Przetarg                                                                                                       15.03.2018 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego (śmieciarka bezpylna) do zbierania i transportu odpadów komunalnych

 

  Ogłoszenie o zamówieniu                   SIWZ + załaczniki                 Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 21.03.2018r.

 

                Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach                        Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach

     

          Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 26.03.2018 r.                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.03.2018 r. 

 

            Zmiana terminu składania ofert z 26.03.2018 r.             Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.04.2018 r.

 

                                     Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 10.04.2018 r.


Zapytanie ofertowe                                                                                   13.03.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki.   Druki do pobrania:

     Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3                Wyjaśnienia


Ogłoszenie                                                                                                  13.02.2018 r.

 

Szanowni Klienci

W związku z modernizacją linii kolejowej oraz przebudową sieci wodociągowych znajdujących się w terenie przyległym do przebudowywanych torowisk, MZGK Sp. z o.o. informuje, iż mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

O terminie oraz ulicach w których wystąpią utrudnienia w dostawie wody będziemy informować z minimum jednodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia rozwieszane przez pracowników Spółki.

                          Za w/w utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  22.01.2018 r.

 

Szanowni Klienci

W związku z wprowadzeniem nowych zasad fakturowania odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie miasta Dęblin prosimy Państwa o telefoniczne podawanie odczytów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dostarczenia stosownego powiadomienia. Za utrudnienia przepraszamy


Zapytanie ofertowe                                                                                   04.01.2018 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza firmy do składania ofert na dostawę środków smarnych i smarno-konserwujących.   Druki do pobrania:

                    Ogłoszenie                   Załącznik 1                   Załącznik 2                   Załącznik 3

 

                                                              Informacja o wyborze


Ogłoszenie                                                                                                  28.12.2017 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 63/VI/2017 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 13.12.2017 r. od 01.01.2018 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki przy ul. Mickiewicza w Dęblinie obowiązuje cena 7,00 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 14,30 zł netto. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI                                              22.12.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje, że w dniu 23.12.2017 r. i 30.12.2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w godz.: 12.00 - 15.00. Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI                                              20.12.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje Klientów Spółki, że z dniem 01.01.2018 r. zaprzestaje dołączania druków przelewów do faktur dotyczących zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ...więcej


INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI                                              20.12.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje, że w dniu 08.01.2018 r. Spółka i Kasa Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI                                              01.12.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zwraca się z prośbą do klientów Spółki o zgłaszanie się do siedziby Spółki przy ulicy Towarowej 2D celem aktualizacji umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w przypadkach, gdy dotychczasowa umowa, a tym samym wystawiane faktury zawierają nieaktualne dane kontrahenta korzystającego z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są nieaktualne (dot. np osoby zmarłej).  ...więcej


NOWE TARYFY 2018                                                                                 01.12.2017 r.

  

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24 ust. 7 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 z póź. zm.) informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  ...więcej


Przetarg                                                                                                     27.11.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami: Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedli Michalinów i Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

 

                          Ogłoszenie o zamówieniu                                                SIWZ + załaczniki

 

             Informacja z otwarcia ofert                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg                                                                                                     20.11.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”.

 

                          Ogłoszenie o zamówieniu                                                SIWZ + załaczniki

    

                Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 27.11.2017r                  Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 28.11.2017r.

 

                Informacja z otwarcia ofert                                  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg                                                                                                     07.11.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego (śmieciarka bezpylna) do zbierania i transportu odpadów komunalnych

 

                          Ogłoszenie o zamówieniu                                                SIWZ + załaczniki

 

   Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 09.11.2017r.                                Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 13.11.2017r.

  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeni z 13.11.17r.               ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z dnia 13.11.2017r.

 

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 16.11.2017r.                                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszeni z 17.11.17r. 

 

Wyjaśnienie do SIWZ + poprawiony zał.1 z 17.11.2017r.  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z 17.11.2017r. 

 

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 21.11.2017r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 24.11.2017r.

  


Przetarg                                                                                                     28.10.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi  w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia  w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

                          Ogłoszenie o zamówieniu                                                SIWZ + załaczniki

 

               Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 17.11.2017r.                                 Informacja z otwarcia ofert  

 

                                             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


 

Przetarg                                                                                                     24.10.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”. 

Druki do pobrania:

 

                          Ogłoszenie o zamówieniu                                                SIWZ + załaczniki

 

               Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 17.11.2017r.                     Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 21.11.2017r

 

                 Informacja z otwarcia ofert                              Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Ogłoszenie                                                                                                  23.10.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 02.11.2017 r.  spółka będzie nieczynna .
Za utrudnienia przepraszamy.

 


Zapytanie ofertowe                                                                                   14.09.2017 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe: 2017 i 2018.   Druki do pobrania:

                    Ogłoszenie                                     Załącznik 1                    Informacja o wyborze


Konkurs                                                                                                       05.09.2017 r.

 

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  ...więcej  

Informacja Prezesa MZGK Sp. z o.o. - rozmowa kwalifikacyjna,

Informacja Prezesa MZGK Sp. z o.o. - wybór kandydata.


 

OD 1 LIPCA 2017 r. NOWE ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2017 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 

Zasady selektywnego zbierania odpadów w zabudowie jednorodzinnej - Dęblin

 

Zasady selektywnego zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej - Dęblin


Ogłoszenie                                                                                                30.08.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że  dnia 08.09.2017 r. (piątek) spólka będzie czynna do godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                24.08.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Dęblinie informuje, że w dniu 24.08.2017 r. rozpoczyna dezynfekcję wody uzdatnianej podawanej z ujęcia wody Wiślana do: Osiedle Wiślana - budownictwo wysokie, Wiślana-Żwica oraz ul. 15 P.P. Wilków z powodu pogorszenia wskaźników mikrobiologicznych. Informujemy, że mogą wystąpić zmiany właściwości organoleptycznych wody tj. zapach i smak. Dezynfekcja prowadzona jest z wykorzystaniem odpowiednio dawkowanego podchlorynu sodu, którego dawka i stężenie jest znacznie poniżej dopuszczalnych parametrów dla wody pitnej. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Zapytanie ofertowe                                                                                   22.08.2017 r.

                                        

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich i instalacji gazowych.   Druki do pobrania:

         Ogłoszenie             Wykaz budynków            Wykaz przewodów            Wzór umowy (gaz)    

         Wzór umowy (kom)                        Protokół (gaz)                      Protokół (kom)                 

         Informacja o wyborze (gaz)                       Informacja o wyborze (kom)


Zapytanie ofertowe                                                                                   22.08.2017 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych.   Druki do pobrania:

         Ogłoszenie             Wykaz budynków           Wzór umowy               Informacja o wyborze


Konkurs                                                                                                       28.07.2017 r.

 

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  ...więcej  


Przetarg                                                                                                       28.06.2017 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg: Promocja Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II"

 Druki do pobrania:                                                   Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        zal.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy                                        zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków           zał. 5 Zobowiązanie innych podmiotów

zał. 6 Informacja o powiązaniach kapitałowych      zał. 7 Wykaz usług

zał. 8 Formularz cenowy                                          zal.9 Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 1                                             Pytania i odpowiedzi 2      

Informacja z otwarcia ofert                                      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy


List nominacyjny                                                                                      22.06.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu EKOSTRATEG 2017 za modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin. ...więcej


Zapytanie ofertowe                                                                                   21.06.2017 r.

                                         

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów niezbędnych do wykonania kablowych przyłączy energetycznych niskiego napięcia.  Druki do pobrania:

 

      Ogłoszenie             Załącznik nr 1            Załacznik nr 2            Załącznik nr 3         Pytania i odpowiedzi

      Zawiadomienie o unieważnieniu


Zapytanie ofertowe                                                                                   14.06.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę hydroforni kontenerowej przy ul. Kowalskiego w Dęblinie.  Druki do pobrania:

 

   Ogłoszenie               Załącznik nr 1                 Załacznik nr 2              Załącznik nr 3              Załącznik nr 4   

   Załącznik nr 5               Załacznik nr 6               Załącznik nr 7              Załącznik nr 8              Załącznik nr 9

   Załącznik nr 10             Załacznik nr 11             Zawiadomienie o unieważnieniu


Zapytanie ofertowe                                                                                   09.06.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę worków do selekcji odpadów.  Druki do pobrania:

 

   Ogłoszenie               Załącznik nr 1                 Załacznik nr 2              Załącznik nr 3              Załącznik nr 4

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   


Zapytanie ofertowe                                                                                   07.06.2017 r.

               

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na obsługę prawną Jednostki Realizującej Projekt.  Druki do pobrania:

 

                   Ogłoszenie               Załącznik nr 1                 Załacznik nr 2              Załącznik nr 3   

 

             Załacznik nr 4                Załącznik nr 5                Załącznik nr 6                Pytania i odpowiedzi

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   


Oferta pracy                                                                                               05.06.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie poszukuje kandydata na stanowisko: elektryk - operator urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych  ... czytaj więcej


Zapytanie ofertowe                                                                                   23.05.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na obsługę prawną Jednostki Realizującej Projekt.  Druki do pobrania:

 

                   Ogłoszenie               Załącznik nr 1                 Załacznik nr 2              Załącznik nr 3   

 

        Załacznik nr 4                Załącznik nr 5                   Pytania i odpowiedzi                  Unieważnienie


Zapytanie ofertowe                                                                                   17.05.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej.  Druki do pobrania:

 

     Ogłoszenie               Przedmiot umowy                 Formularz cenowy              Umowa              Protokół  


Zapytanie ofertowe                                                                                   17.05.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych.  Druki do pobrania:

 

                   Ogłoszenie               Załącznik 1                 Załącznik 2              Załącznik 3              

  

    Załącznik 4                 Załącznik 5              Załącznik 6              Pytania i odpowiedzi                 Protokół  


Zapytanie ofertowe                                                                                   15.05.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę tonerów.  Druki do pobrania:

 

     Ogłoszenie               Przedmiot umowy                 Formularz cenowy              Umowa        Protokół


          

Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Dęblinie  informuje,  że  w  dniu 12.04.2017 r. w  NFOŚiGW w  Warszawie   miała  miejsce   uroczystość   podpisania   umowy  o  dofinansowanie   projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. Pani Alicja Zwierzchowska w obecności Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beaty Siedleckiej oraz przedstawicieli NFOŚiGW w Warszawie, złożyła stosowne podpisy na dokumentach gwarantujących współfinansowanie projektu, w ramach którego zostaną zrealizowane cztery inwestycje budowlane:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,

2. Modernizacja    sieci     wodociągowych     rozdzielczych     wraz    z przyłączami wodociągowymi  dla osiedla Michalinów w Dęblinie,

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie,

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63.170.036,68 zł brutto, a kwota dofinansowania 29.689.188,41 zł. Inwestycje objęte projektem zostaną wykonane do końca 2021 r.

Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 10,89 km, a zmodernizowanej sieci wodociągowej 5,56 km. Przewidywana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu wyniesie 1115 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach podczas realizacji projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin -  etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM, realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, można zgłaszać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/


Ogłoszenie                                                                                                  11.04.2017 r.

 

Miejski   Zakład   Gospodarki Komunalnej Sp.    z o.o. z siedzibą w    Dęblinie informuje,   że   otrzymał   decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków   oraz   zaopatrzenia w wodę na terenie   aglomeracji Dęblin - etap II".  Całkowite koszty   projektu wynoszą   63.170.036,68 zł brutto, a kwota dofinansowania 29.689.188,41 zł. W ciągu kilku tygodni, po przygotowaniu wymaganych dokumentów MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie podpisze z NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie w/w projektu.

 

W ramach realizacji projektu (która potrwa 5 lat, do końca 2021 roku) zrealizowane zostaną cztery inwestycje budowlane:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,

2. Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi
    dla osiedla Michalinów w Dęblinie,

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi

    w osiedlu Michalinów w Dęblinie,

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu
    Rycice w Dęblinie

Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 10,89 km,
a zmodernizowanej sieci wodociągowej 5,56 km. Przewidywana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu wyniesie 1115 osób.


Zapytanie ofertowe                                                                                    04.04.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na na zakup i dostawę materiałów biurowych.  Druki do pobrania:

 

    Ogłoszenie               Przedmiot umowy                 Formularz cenowy              Umowa           Protokół


Ogłoszenie - rekrutacja                                                                          15.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie poszukuje kandydata na stanowisko monter wod. - kan.       Ogłoszenie


Zapytanie ofertowe                                                                                  15.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wodomierzy na potrzeby Spółki.

 

          Ogłoszenie                  Przedmiot umowy                     Formularz cenowy                 Umowa

 

 Wyjaśnienia i zmiana zał. 3                  Załącznik nr 3 - Poprawiony wzór umowy               Protokół


Ogłoszenie o dofinansowaniu projektu                                              15.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II". Całkowite koszty projektu wynoszą 63.170.036,68 zł brutto, a kwota dofinansowania 29.689.188,41 zł. W ciągu kilku tygodni, po przygotowaniu wymaganych dokumentów MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie podpisze z NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie w/w projektu.

  Ogłoszenie


Ogłoszenie o rokowaniach                                                                     27.02.2017 r.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Spacerowa na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.                    Ogłoszenie                          Protokół


Zapytanie ofertowe                                                                                    22.02.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego...          Zapytanie ofertowe

 

Protokół z wyboru ofert

 


Ogłoszenie                                                                                                  15.02.2017 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rykach dokonał oceny okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dęblinie.

 

                      Raport - ujęcie Jagiellońska                           Raport - ujęcie Wiślana

 


Zapytanie ofertowe                                                                                    14.02.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem samochodu asenizacyjnego.  Druki do pobrania:

 

            Ogłoszenie                  Przedmiot umowy                     Formularz cenowy                 Umowa


Ogłoszenie                                                                                                  13.01.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.01.2017 r. na os. Lotnisko wystąpiła awaria sieci wodociągowej, w związku z tym jest przerwa w dostawie wody do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  04.01.2017 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 10.01.2017 r. (wtorek) w godzinach 8.00 - 15.00 na ujęciu wody Wiślana będzie włączana do ruchu nowa awaryjna studnia głębinowa nr 3. W związku z tym mogą występować chwilowe zakłócenia w dostawie wody, pogorszenie jej jakości, spadki ciśnienia. Woda może być również okresowo chlorowana. Powyższe dotyczy osiedli mieszkaniowych: "Wiślana", "Wiślana-Żwica", 15 PP "Wilków".  Za wynikające z tego powodu uciążliwości przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  27.12.2016 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 54/VI/2016 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 20.12.2016 r.
od 01.01.2017 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki przy
 ul. Mickiewicza w Dęblinie obowiązuje cena 7,00 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 14,30 zł netto. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ogłoszenie                                                                                                  22.12.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dnia 24.12.2016 r. i 31.12.2016 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  21.12.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że posiada na sprzedaż służbowy samochód ciężarowy Mercedes Benz 308D nr rej. LRY 33CF, rok produkcji 1999. Przebieg - 332.400 km., podwójna kabina, liczba miejsc 6, przegląd techniczny ważny do 13.09.2017 r., ubezpieczenie ważne do 31.12.2016 r., samochód w ciągłej eksploatacji.  ...więcej    ...zdjęcie    ...Protokół z wyboru oferty


Ogłoszenie                                                                                                  08.12.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje, że 20 i 23 grudnia 2016 r. Zakład i Kasa Spółki będą czynne do godz. 13:00.  Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  01.12.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje Klientów Spółki, że na uzasadniony wniosek Spółki Rada Miasta Dęblin podjęła Uchwałę nr XXXIV/193/2016 z dnia 29.11.2016 r. przedłużającą okres obowiązywania taryf, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

                                                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                                        mgr inż. Alicja Zwierzchowska


Zapytanie ofertowe                                                                                   17.11.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej...

                    Ogłoszenie                 Załącznik 1                Załącznik 2                Załącznik 3

 

                                       Odpowiedzi na pytania z dn. 22.11.2016 r.


Zapytanie ofertowe                                                                                   20.10.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich i instalacji gazowych...

     Ogłoszenie           Załącznik 1           Załącznik 2a           Załącznik 2b          Załącznik 3a          Załącznik 3b 

 


Zapytanie ofertowe                                                                                   07.10.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego, bezwypadkowego samochodu Fiat Ducato wyprodukowanego w 2016 r..

 

Ogłoszenie

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 19.10.2016 r.

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                         


Ogłoszenie                                                                                                  07.09.2016 r.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony II (drugi) przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Spacerowa na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.

                            Ogłoszenie                       Regulamin                       Opinia prawna   

 

Protokół z przeprowadzenia przetargu z dn. 28.09.2016 r.,


Ogłoszenie                                                                                                  09.09.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o informuje, że na os. Lotnisko (ulice: Ścibiora, Kowalskiego, Rogowskiego i Urbanowicza blok 4 i 6) nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 12.09.2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00 z powodu konserwacji sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  08.09.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich i instalacji gazowych...

     Ogłoszenie           Załącznik 1            Załącznik 2           Załącznik 3            Załącznik 4            Załącznik 5 


Ogłoszenie                                                                                                  07.09.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że w związku  z prowadzeniem prac związanych z budową awaryjnej studni głębinowej na ujęciu wody „Wiślana”, do czasu zakończenia robót będzie chlorowana woda z w/w ujęcia.

Za wynikające z tego powodu uciążliwości przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  06.09.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie unieważnia zapytanie o cenę na wykonanie audytu i dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.


Ogłoszenie                                                                                                  02.09.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę licencji Oracle Database Standard Edition One - przedłużenie na 2 lata - 30 szt.

 

                  Ogłoszenie                    Załącznik 1    


Ogłoszenie                                                                                                  25.08.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że w związku  z prowadzeniem prac związanych z wykonaniem odwiertu awaryjnej studni głębinowej na ujęciu wody „Wiślana” może występować przejściowe podwyższenie mętności wody spowodowane zwiększoną zawartością jonów wapnia, po dowierceniu się do kredowej warstwy wodonośnej. Możliwe są również zakłócenia w dostawie wody, spadki ciśnienia, a także woda może być okresowo chlorowana. Zakończenie prac z wykonaniem nowego odwiertu przewiduje się na dzień 31.08.2016 r. Spółka prowadzi działania, aby te zakłócenia były jak najmniejsze i w znaczący sposób nie wpływały na dostawę i jakość wody.

Za wynikające z tego powodu uciążliwości przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                  10.08.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu i dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Termin składania ofert: 20.08.2016 r. Tel. kontaktowy 602 670 845.


Ogłoszenie                                                                                                  22.07.2016 r.

 

Informujemy wszystkich naszych Klientów korzystających z Ujęcia Wody Jagiellońska, że prowadzone jest chlorowanie wody na w/w ujęciu począwszy od dnia 22.07.2016 roku do odwołania. Powyższe działanie związane jest z awarią magistrali wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.


Zapytanie ofertowe                                                                                   08.06.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego, bezwypadkowego samochodu Fiat Ducato wyprodukowanego w 2016 r..

 

Ogłoszenie

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                         

 


Zapytanie ofertowe                                                                                   01.06.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie odwiertu studni głębinowej.

 

Ogłoszenie

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                          Załącznik 4                        

 

Załącznik 5                         Załącznik 6                          Załącznik 7                          Załącznik 8   

 


PRZETARG                                                                                                 11.05.2016 r.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Spacerowa na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.  ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  25.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniach 10 - 20 maja 2016 r. na sieci wodociągowej zasilającej wodę z ujęcia wody Jagiellońska mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody z powodu prac konserwacyjnych zbiornika na wodę oczyszczoną. Za utrudnienia przepraszamy.


Zapytanie ofertowe                                                                                   05.05.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i odbiór zużytych tonerów.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Ogłoszenie                                                                                                  25.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że posiada na sprzedaż służbowy samochód ciężarowy FIAT Ducato Combi nr rej. LRY E860, rok produkcji 2000. Przebieg - 340.000 km. Samochód jest w stanie znacznego zużycia. Kabina -  możliwa tylko wymiana, pęknięte podłużnice, zawieszenie - amortyzatory do wymiany, resory i oś do remontu, ogumienie - do wymiany, hamulce - brak ham. ręcznego, silnik - sprawny, rozrząd do wymiany, skrzynia biegów - stan dobry, instalacja elektryczna - do przeglądu i częściowej wymiany. Samochód można obejrzeć od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00 w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońska 25-27 w Dęblinie.

Oferty na zakup samochodu proszę składać na piśmie w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach do dnia 05.05.2016 r. (czwartek) do godz. 12.00 w Sekretariacie MZGK Sp. z o.o. ( I piętro, pok. nr 10) przy ul. Towarowa 2D w Dęblinie. Wybór oferty nastąpi w dniu 06.05.2016 r. do godz. 13.00.

           

                                                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                                        mgr inż. Alicja Zwierzchowska


Zapytanie ofertowe                                                                                   28.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Ogłoszenie                                                                                              11.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, informuje, że art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – prawo pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529 i 1830 ze zm.) nakłada na właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.

W związku z powyższym, w celu zagwarantowania skuteczności dostarczania korespondencji i faktur za świadczone usługi przez Spółkę, MZGK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Klientów Spółki  o niezwłoczne umieszczenie skrzynek pocztowych na swoich posesjach. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za korespondencję oraz faktury, które nie dotarły do adresata z przyczyn niezależnych od Spółki, tj. braku skrzynki oddawczej.

                                                                                                                       Biuro Obsługi Klienta

                                                                                                                 MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie


Terminowe opłacanie rachunków                                                      06.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie przypomina wszystkim Klientom o terminowym regulowaniu opłat za media i usługi świadczone przez Spółkę. W związku z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego w przypadku nieterminowych płatności odsetki za opóźnienie w płatności będą naliczane automatycznie i ujmowane w wystawianych fakturach (podobnie jak w fakturach np.: za energię elektryczną). Prosimy o nie spóźnianie się z opłatami.

                                                                                                                        Biuro Obsługi Klienta

                                                                                                                 MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie


Zapytanie ofertowe                                                                                   06.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zakup i dostawę materiałów biurowych.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Oferta pracy                                                                                                 23.03.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie poszukuje kandydata na stanowisko Operator wod.-kan. elektryk ...więcej


Przetarg                                                                                                    16.03.2016 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup paliw płynnych na potrzeby MZGK Sp. z o. o.
z siedzibą w Dęblinie.

(Nr ogłoszenia: 59046 -2016)                     ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  07.03.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zwraca się z prośbą do Klientów Spółki, którzy są właścicielami lub użytkownikami niezamieszkałych budynków na terenie Dęblina o sprawdzenie instalacji wodociągowych wewnętrznych oraz wodomierzy. Sprawdzenie ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wycieków wody oraz uszkodzeń wodomierzy mogących wystąpić po okresie zimowym, podczas którego instalacja wodociągowa była nieużywana. W przypadku stwierdzenia awarii prosimy o niezwłoczne zgłoszenie jej do Spółki celem zamknięcia dostaw wody.

Tel. 81 88 30 590 – czynny całodobowo


Zapytanie ofertowe                                                                                   18.02.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup worków do selekcji odpadów.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                          Załącznik 4

 


Ogłoszenie                                                                                                  22.12.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24 ust. 9 w związku
z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
 Dz. U. z 2015r.,  poz. 139) informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie
 w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy,
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
...więcej

 


Ogłoszenie                                                                                                  07.12.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 23.12.2015 r. (środa) spółka będzie czynna do godz. 12.00, a dnia 24.12.2015 r. (czwartek) spółka będzie nieczynna .
Za utrudnienia przepraszamy.

 


Ogłoszenie                                                                                                  03.12.2015 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz sfinansowanie innych opłat.”.

(Nr ogłoszenia: 178281 -2015)

Uwaga: Zmiana ogłoszenia, specyfikacji i terminu składnia ofert.

  ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  02.12.2015 r.

 

Informuję, że tylko do 4 grudnia 2015 r. trwa coroczna Akcja charytatywna "Polacy Rodakom" prowadzona w okresie Świąt Bożego Narodzenia, na rzecz polskich dzieci i ich rodzin zamieszkałych na Ukrainie i Białorusi.  ...więcej

 


 

UWAGA !!!

FAŁSZYWY INKASENT

 Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory opatrzone zdjęciem i logo Firmy.

 

INKASENCI  NIE SĄ UPRAWNIENI DO PODPISYWANIA UMÓW O ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, POBIERANIA OPŁAT ORAZ WGLĄDU DO PAŃSTWA FAKTUR

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer
 81 88 30 590 czynny całodobowo oraz pod numer alarmowy Policji 997 lub 112.

Bardzo prosimy Klientów Spółki o zachowanie szczególnej ostrożności.

 Prezes Zarządu Spółki       
mgr inż. Alicja Zwierzchowska

 


Ogłoszenie                                                                                                  05.11.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje, że w dniu 13.11.2015 r. firma MZGK Sp. z.o.o. będzie czynna do godziny 13.00. Od dnia 16.11.2015 r. zapraszamy wszystkich klientów do nowej siedziby Spółki, która mieścić się będzie przy ulicy Towarowej 2D.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dodatkowy termin odbioru popiołu z terenu Miasta Dęblin           03.11.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, że został wyznaczony dodatkowy termin odbioru popiołu.

 

04.11.2015 r. (środa) - ul. Asnyka, Balonna, Bankowa, Bobrowska, Grunwaldzka, Kocka, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Leśki, Lipowa, Nadrzeczna, Niepodległości, Ogrodowa, Okólna, Orzeszkowej, oś. Masów, Partyzantów, PCK, Piłsudskiego, Prosta, Przechodnia, Pułaskiego, Rynek, Składowa, Skotnickiego, Spacerowa, Staromiejska, Śląska, Środkowa, Warszawska, Wąska, Wiatraczna, Zaciszna, Żabia

12.11.2015 r. (czwartek) - ul. 1-go Maja, Chabrowa, Dworcowa, Jagiellońska, Jaśminowa, Kolejowa, Ks. Hładuniaka, Mickiewicza, Nadatki, Norwida, Nowa, oś. Jagiellońskie, oś. Michalinów, oś. Młynki, oś. Żwica, Polna, Słowackiego, Sochackiego, Stara, Stawska, Stężycka, Stulecia Kolei Nadwiślańskiej, Towarowa, Tysiąclecia, Wiślana.


Ogłoszenie                                                                                                   26.10.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że z dniem 26.10.2015 r. do Bira Obsługi KLienta MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie będzie aktywny tylko jeden nr  tel. (081)  88 33 625.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                   10.08.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 14.08.2015 r. (piątek) spółka będzie nieczynna . Za utrudnienia przepraszamy.

 


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody                                             14.07.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacji maszyn i urządzeń na ujęciu wody "Wiślana" w nocy z 17.07.2015 r. (piątek) na 18.07.2015 r. (sobota) w godz. 24.00 - 4.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich mieszkańców Dęblina korzystających z ww. ujęcia. Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

OD 1 CZERWCA 2015 r. NOWE ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ...więcej

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2015 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(woda mineralna)                                                                                         21
.05.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(środki czystości)                                                                                        
17.04.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
(materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych)                           
31.03.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (materiały biurowe)                                         16.03.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


UROCZYSTE ODKRĘCENIE WODY W STAWACH                                05.03.2015 r.

 

W kranach mieszkańców osiedla Stawy płynie już woda z miejskiego ujęcia wody "Jagiellońska". W piątek 27 lutego dokonano oficjalnego otwarcia nowej magistrali wodociągowej do osiedla Stawy....więcej


KANALIZACJA I WODOCIĄG DO OSIEDLA STAWY ODEBRANE      02.02.2015 r.

 

Odbiorem końcowym robót w osiedlu Stawy w dniu 28 stycznia br. zamknięto ostatni etap unijnego projektu realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Tym samym zakończyła się, trwająca od 2012 roku, inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie przedstawia Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rykach w sprawie poprawy jakości wody ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ...więcej


FILM                                                                                                                  03.11.2014 r.

 

Film o projekcie pn."Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin"  ...więcej


 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Przetargi

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Informacja RODO

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 35 181 000,00

 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: